Zarząd i struktury klastra

KLASTER EXPO został powołany jako porozumienie Partnerów wchodzących w jego skład.

Funkcję Koordynatora Klastra pełni Stowarzyszenie EXPO PODKARPACIE

Prezes Stowarzyszenia EXPO Podkarpacie – Robert Bielówka – robert.bielowka@klasterexpo.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia EXPO Podkarpacie – Wojciech Grodzki –  wojciech.grodzki@klasterexpo.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia EXPO Podkarpacie – Tomasz Wawszczyk – tomasz.wawszczyk@klasterexpo.pl

© 2016 Klaster Expo. Wszelkie prawa zastrzeżone.