Poddziałanie 3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL”

Poddziałanie 3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL”

Cel Poddziałania

Celem poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Ogólne założenia:

– Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013: działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG;

– Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;

– Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu;

– Wsparcie skierowane zarówno dla poczatkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze;

– Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych).

Założenia finansowe:

– Minimalna wartość projektu – brak

– Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN

– Wsparcie: do 50% (pomoc publiczna i pomoc de minimis) albo do 85% (pomoc de minimis)

– Budżet Poddziałania: 100 000 000 euro

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis:

– wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% – pomoc publiczna)

– pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj.:

– delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;

– transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;

– opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;

– wpisu do katalogu targowego;

– udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

– informacyjno-promocyjne projektu.

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis:

Intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu

Mikroprzedsiębiorstwa: do 85%

Małe przedsiębiorstwa: do 80%

Średnie przedsiębiorstwa: do 75%

UWAGA

Z pomocy de minimis mogą skorzystać jedynie te podmioty, które posiadają wolny limit kwotowy do wykorzystania.=

W celu uzyskania dokładniejszych informacji:

Kontakt do doradców: 502 220 017, 510 431 826

Email: mscg@mscg.com.pl

http://www.mscg.com.pl

 

© 2016 Klaster Expo. Wszelkie prawa zastrzeżone.