Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Nabór wniosków: 15 kwietnia 2016 – 20 maja 2016

Dla kogo:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

5 województw:

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

Dwuetapowe wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności (wejściem na nowe rynki eksportowe)

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach I Etapu: 50 tys. PLN

(tj. 85% dofinansowania)

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach II Etapu: 500 tys. PLN

(tj. 80% dofinansowania)

ETAP I Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP obejmuje usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności obejmujące, w szczególności:

  • analizę możliwości eksportowych firmy, kontrahentów na rynkach zagranicznych,
  • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych
  • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym
  • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym rynku zagranicznym, wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

ETAP II Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP obejmuje wsparcie ukierunkowane na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na etapie I modelu biznesowego

  • doradztwo w zakresie wyszukiwania oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i
  • doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego
  • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i obsługi otoczenia
  • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) obejmujących m.in.: doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych, (w tym m.in. badanie marketingowe), formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny, opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych, itp.

Priorytetowo traktowane będą projekty:

  • rozpoczynające działalność eksportową lub których poziom eksportu nie przekracza 30%
  • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 przychodów, województw z Polski Wschodniej,

Informacja przygotowana przez MS Consulting Group, w celu uzyskania dokładniejszych informacji:

Kontakt do doradców: 502 220 017, 510 431 826

Email: mscg@mscg.com.pl

http://www.mscg.com.pl

 

 

© 2016 Klaster Expo. Wszelkie prawa zastrzeżone.