Informacje o klastrze

Bazując na potencjale rozwojowym Podkarpacia, a w szczególności na tradycji organizacji imprez targowych, wystaw i kongresów oraz na doświadczeniu osób związanych z branżą wystawowo-kongresową, zawiązane zostało Stowarzyszenie EXPO PODKARPACIE.

Stowarzyszenie, a zarazem powstały dzięki niemu Klaster Expo, stanowi dobrowolne zrzeszenie przedstawicieli przedsiębiorców deklarujących wzajemną współpracę w obszarze działalności związanej z organizacją spotkań i wydarzeń biznesowych – w szczególności targów, kongresów, misji handlowych, konferencji i szkoleń – oraz wspólne kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Rzeszowa i Regionu Podkarpacia, jako miejsc przyjaznych przedsiębiorcom.

Głównym celem istnienia Stowarzyszenia jest pobudzanie i wspieranie inicjatyw służących budowaniu pozycji Podkarpacia jako liczącego się ośrodka biznesowego w Polsce i za granicą.

Wszyscy Partnerzy deklarują współpracę dla realizacji celów Klastra, w szczególności:

  • rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych, prowadzenie doradztwa personalnego i przeciwdziałanie bezrobociu,
  • działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych,
  • działanie na rzecz wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,
  • budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Klastra,
  • prowadzenie wspólnych przedsięwzięć,
  • wspólnej promocji Klastra.

© 2016 Klaster Expo. Wszelkie prawa zastrzeżone.