Robert Bielówka

+48 606 758 215

robert.bielowka@klasterexpo.pl

Wojciech Grodzki

+48 509 843 336

wojciech.grodzki@klasterexpo.pl

Tomasz Wawszczyk

+48 603 710 787

tomasz.wawszczyk@klasterexpo.pl

© 2016 Klaster Expo. Wszelkie prawa zastrzeżone.